Proje Açıklaması

Doku Fotoğrafları

Görmek yetersizdir, işitmek kafi gelmez bazen.
Dokunmadan bilinmez derideki soğuk, topraktaki çatlak.
Avucunda ufalamadan bilemezsin; çöldeki kum mu dağdaki kar mı?
Bıraksan kendini üzerine, bulut mu tutar seni, deniz mi?
Ateş mi yakar elini, su mu? Yoksa korku mu?

Dokunmadan bilemezsin…